تماس با مدیر کل آموزش و پرورش استان کردستان
نام و نام خانوادگی
لطفاً شماره تماس خود را وارد کنید ، تا ما بتوانیم با شما در ارتباط باشیم .
لطفاً ایمیل خود را وارد کنید ، تا ما بتوانیم با شما پیگیری کنیم.
نوع تعامل شما با آموزش و پرورش
تحصیلات
نوع پیام
لطفا واحد مرتبط با پیام خود را انتخاب نمایید
شرح مختصر درخواست
درخواست